Kultūras pamatorientācija 2. daļa. Anglijas lietišķā etiķete.

Kultūras pamatorientācija 2. daļa. Anglijas lietišķā etiķete.

 Anglijas lietišķā etiķete.

Īss ievads Anglijas un angļu tautas kultūrā.
Īsa informācija par teritoriju. 
Kultūras pamatorientācija 1. daļa.
Kultūras pamatorientācija 3. daļa.
Sasveicināšanās un iepazīšanās.
Komunikācijas veidi.
Uzvedība sabiedriskās vietās. 
Apģērbs.
Ēšanas un dzeršanas etiķete 1. daļa.
Ēšanas un dzeršanas etiķete 2. daļa.
Kā būt labam viesim vai namatēvam.
Biznesa kultūra.

2. Kāda ir vislabākā attieksme pret laiku?

 MONOHRONISKA VAI POLIHRONISKA? Angļi pārsvarā ir monohroniski, viņi uzskata, ka sava laika rūpīgai organizēsanai ir liela vērtība. Uzņēmējdarbība un personīgā dzīve islabāk sokas, ja ievēro noteiktu kārtību un pakāpeniskumu. No tā izriet visdažādākās, tikai britiem raksturīgās situācijas — sākot no stāvēšanas garās, nogurdinošās rindās, kad vien tās izveidojas, un beidzot ar ticību reglamentiem, memorandiem, pienākumu ievērot dienas kārtību un grafiku.

 RISKĒT VAI IZVAIRĪTIES NO RISKA? Arī šeit mēs redzam divu pretēju ideju dīvainu sajaukumu: Anglijā ir konservatīva kultūra, kur attieksme pret jaunām idejām ir piesardzīga un skeptiska, taču briti tikpat labi var izjust pašpaļāvību un komfortu bīstamās un riskantās situācijās. Varbūt tieši britu universālisms un viņu paļāvība uz likumiem un ierastiem rīcības paņēmieniem viņos rada apbrīnojamu apņēmību rīkoties nepazīstamos vai haotiskos apstākļos. Galu galā viņi ir tie paši ļaudis, kas, pārfrāzējot Noela Kovarda izteicienu, ir tik traki, ka iet pastaigāties pusdienas svelmē un pulksten četros malko tēju, vienalga, kurā zemeslodes vietā viņi atrastos. Uzņemties risku — jā, bet, kā redzēsim turpmāk, kaut ko mainīt — nē.

 ORIENTĀCIJA UZ PAGĀTNI VAI ORIENTĀCIJA UZ NĀKOTNI? Britu kultūra ir regulējoša: valda pārliecība, ka, ja vien pietiek gribas, indivīds spēj regulēt resursus, veiksmi, izturību un lauzties uz priekšu. "Izķepuroties", "neapstāties", "nenokārt degunu", "nekurnēt" — tādas ir neapturamo un aukstasinīgo angļu raksturīgas iezīmes. Tas nozīmē, ka jums nāksies rāpties kalnā, pierādīt savas spējas, lai panāktu iecerēto, it sevišķi, ja mēģināsiet pārliecināt angļus rīkoties ne tā, kā viņi visu laiku ir darījuši. Un tieši šajā situācijā pagātnei Anglijā ir liela loma. Nav nekādas garantijas, ka rītdiena būs kaut cik labāka par šodienu: īstenībā visa angļu tautas vēsture galvenokārt ir stāsts par cīņu, lai tikai saglabātu to, kas viņiem jau pieder. Tāpēc precedents jeb tas, kā lietas sekmīgi kārtotas jau agrāk, ir galvenais iemesls, kāpēc viņi rīkosies tieši tā arī nākotnē. Optimistiskajiem, riskēt gatavajiem amerikāņiem ne vienmēr ir viegli britus pārliecināt, lai viņi mēģina iet citu ceļu. Ja vien nebūs sevišķa iemesla izmest ārā noskrandušo ādas krēslu, viņi to paturēs un jutīsies ļoti apmierināti.

                                                           Dīns Fosters


reklāma

Jums nepieciešams autorizēties lai atstāt komentāru
@mollimail.com
registrācija