Kultūras pamatorientācija 3. daļa. Anglijas lietišķā etiķete.

Kultūras pamatorientācija 3. daļa. Anglijas lietišķā etiķete.

 Anglijas lietišķā etiķete.

Īss ievads Anglijas un angļu tautas kultūrā.
Īsa informācija par teritoriju. 
Kultūras pamatorientācija 1. daļa.
Kultūras pamatorientācija 2. daļa.
Sasveicināšanās un iepazīšanās.
Komunikācijas veidi.
Uzvedība sabiedriskās vietās. 
Apģērbs.
Ēšanas un dzeršanas etiķete 1. daļa.
Ēšanas un dzeršanas etiķete 2. daļa.
Kā būt labam viesim vai namatēvam.
Biznesa kultūra.

3. Kā sabiedrībai vislabāk sazināties ar pārējo pasauli?

 ŠAURA KONTEKSTA TIEŠIE VAI PLAŠA KONTEKSTA NETIEŠIE KOMUNIKATORI? Abu kultūru galvenā atšķirība ir tā, ka komunikācijas nozīmi angļi novērtē pārāk zemu, bet amerikāņi — pārāk augstu. Angļi komunikācijas modeļos uzsver nekonstatēto, domājamo un nepilnīgo pretstatā amerikāņu orientācijai uz skaidru, atklātu un tiešu valodu. Priekšroka tiek dota tādiem vārdiem kā "varbūt" (perhaps), "var"/"varētu" (could/should un apbrīnojami izvairīgajiem "gandrīz" (quite), "jauki" (nice) un "patiesi" (indeed). Angļu humors ir ārkārtīgi sauss, atturīgs, pieticīgs, gudrs, tajā tiek izmantota divu pretēju nozīmju vārdu rotaļa. Tradicionāli kontaktos ar ārzemniekiem angļus iztēlo kā sevišķi pieklājīgus, taču griezīgi tiešus un atklātus pret vienāda sociāla stāvokļa grupas locekļiem vai cilvēkiem, ar kuriem nodibinātas ilgstošas un stabilas attiecības. Varbūt visspilgtākais piemērs pārmērīgai pieklājībai sabiedrībā ir pārlieku liela atvainošanās, uz ielas nejauši ieskrienot krūtīs nepazīstamam gājējam, kautrīga izvairīšanās no acu kontakta pārpildītā metrovilcienā vai regulāra izteicienu, aforismu un sakāmvārdu lietošana, lai nebūtu jārunā atklāta valoda.

 ORIENTĀCIJA UZ PROCESU VAI REZULTĀTU? Varbūt tieši tāpēc, ka angļiem ir izdevies radīt kultūru, kurā blakus sadzīvo un turpina attīstīties divas tik pretējas tradīcijas, nebūtu jābrīnās, ka dominējošā doma orientējas uz pieredzi, kuras pamatā ir precedents, nevis platoniski ideālu meklējumi vai filozofisks korektums. Angļiem visvairāk patīk tas, kas sekmīgi ir darbojies pagātnē. Ne miņas no orientācijas uz loģisko formu (kā frančiem) vai pierādīšanas metodi (kā vāciešiem). Tieši otrādi, ierosmi rīkoties noteiktā veidā dod praktiskie, empīriskie panākumi pagātnē, vienalga, kā tie gūti. Angļi ir praktiski, empīriski un orientēti uz rezultātu; tāpēc neviena jauna loģika vai labāki rezultāti nevar viņus novirzīt no iepriekšējā kursa, kamēr tie nav pārspējuši rezultātus, kurus viņi ar milzīgām pūlēm jau panākuši un bauda pašlaik.

                                                               

                                                                       Dīns Fosters 

                                                        


reklāma

Jums nepieciešams autorizēties lai atstāt komentāru
@mollimail.com
registrācija