Kultūras pamatorientācija 1.daļa. Nīderlandes lietišķā etiķete.

Kultūras pamatorientācija 1.daļa. Nīderlandes lietišķā etiķete.

Nīderlandes lietišķā etiķete.

Īss ievads Nīderlandes un holandiešu tautas kultūrā. 

Īsa informācija par teritoriju. 

Kultūras pamatorientācija 2. daļa.

Kultūras pamatorientācija 3. daļa.

Sasveicināšanās un iepazīšanās.

Komunikācijas veidi.

Uzvedība sabiedriskās vietās. 

Apģērbs.

Ēšanas un dzeršanas etiķete 1. daļa. 

Ēšanas un dzeršanas etiķete 2. daļa.

Kā būt labam viesim vai namatēvam.

Biznesa kultūra.

Piezīme. Etiķete Nīderlandē visumā ir līdzīga etiķetei Vācjiā un citās Eiropas valstīs, turpmākā informācjia attiecas uz specifiskām holandiešu iezīmēm.

 

1. Kā cilvēkiem vislabāk veidot savstarpējās attiecības?

ATKARĪBA VAI NEATKARIBA NO CITIEM? Holandieši augstu vērtē individuālismu, taču vislielākā cieņā ir indivīdi, kas prot strādāt kolektīvā, ar cieņu un bez konfrontācijas sadarbojoties ar kolēģiem, priekšniecību un padotajiem. Nīderlandē jūtamas lielas rūpes par visu tās iedzīvotāju labklājību, turklāt uzsvars uz indivīdu iezīmē robežu starp sociālo atbildību holandiešu izpratnē un uz kolektīvu orientēto sociālās atbildības izpratni Ziemeļvalstīs. Visam pāri stāv privātā dzīve, un dzīvošana kaimiņos nepavisam nenozīmē draudzību un pat ne lietišķas attiecības.

 

ORIENTĀCIJA UZ HIERARHIJU VAI ORIENTĀCIJA UZ LĪDZTIESĪBU? Holandiešiem ir svarīgi ievērot hierarhiju. Birokrātija, kas darbojas neefektīvi, netiek cienīta. Priekšniekiem savu padoto cieņa ir jāizpelnās, bet padotajiem jāciena priekšniecība. Taču parasti protestantu darba ētika stingri diktē, lai dienesta pakāpe neizpaustos pārāk atklāti: viss ārišķīgais parasti tiek nopelts. Ģimenē vecākiem ir vara pār bērniem līdz pilngadības sasniegšanai (parasti līdz skolas beigšanai, precībām vai darba gaitu uzsākšanai), tad ātri izveidojas līdztiesības attiecības.

ORIENTĀCIJA UZ LIKUMU VAI ORIENTĀCIJA UZ PERSONĪGĀM ATTIECĪBĀM? Ļoti liela nozīme ir likumam un kārtībai; taču noteiktos apstākļos, personīgās vai sociālās situācijās šos likumus un procesus var grozīt. Nīderlandē pieliek zināmas pūles, lai pret ikvienu cilvēku izturētos godīgi un taisnīgi, ņemot vērā īpašās vajadzības, kādas katram indivīdam vai grupai ir līdzīgos gadījumos.

                                                  Dīns Fosters


reklāma

Jums nepieciešams autorizēties lai atstāt komentāru
@mollimail.com
registrācija