Kultūras pamatorientācija 2.daļa. Nīderlandes lietišķā etiķete.

Kultūras pamatorientācija 2.daļa. Nīderlandes lietišķā etiķete.

Nīderlandes lietišķā etiķete.

Īss ievads Nīderlandes un holandiešu tautas kultūrā. 

Īsa informācija par teritoriju. 

Kultūras pamatorientācija 1. daļa.

Kultūras pamatorientācija 3. daļa.

Sasveicināšanās un iepazīšanās.

Komunikācijas veidi.

Uzvedība sabiedriskās vietās. 

Apģērbs.

Ēšanas un dzeršanas etiķete 1. daļa. 

Ēšanas un dzeršanas etiķete 2. daļa.

Kā būt labam viesim vai namatēvam.

Biznesa kultūra.

2. Kāda ir vislabākā attieksme pret laiku?

MONOHRONISKS VAI POLIHRONISKS? Holandiešu kultūra galvenokārt ir monohroniska. Nekavējiet; ir svarīgi būt punktuālam; uz kavētāju raugās kā uz cilvēku, kas nav cienīgs uzņemties viņam uzticēto atbildību. Itin visam ir savs laiks un vieta, un, rūpīgi plānojot, atliks laiks gan ģimenei, gan darbam: to parasti nejauc. Uz jautājumiem atbildiet ātri un laipni; atliciniet laiku, lai visu rūpīgi un pamatīgi saplānotu. Pasākumu grafikamaiņu pēdējā minūtē uzskata par lielu vieglprātību.

 

RISKĒT VAI IZVAIRĪTIES NO RISKA? Holandieši parasti no riska nevairās, taču tikai tad, kad viss ir rūpīgi pārdomāts un ņemti vērā visi apstākļi un detaļas. Ja vien ir izdevība kaut ko identificēt, analizēt un izvērtēt, holandieši to izmanto... bez vilcināšanās. Līdzko tiek atzīts, ka ir vērts kaut ko mēģināt, holandieši traucas uz priekšu ar pilnu tvaiku. Lūk, kāpēc viņi vēlas vispirms saņemt informāciju. Rīkoties, kamēr nav noskaidroti visi fakti, būtu neprāts; drosmīga rīcība pēc faktu izpētes ir varonība. Neaizmirstiet, ka holandieši kādreiz bija vieni no Eiropas drošsirdīgākajiem un veiksmīgākajiem jūrasbraucējiem.

ORIENTĀCIJA UZ PAGĀTNI VAI ORIENTĀCIJA UZ NĀKOTNI? Holandiešiem ir stingra pārliecība, ka viņi iesākto spēj novest līdz galam, ja vien ir atrasta pareizā pieeja. Tomēr viņi ļoti respektē spēkus, kurus viņi nekā nevar ietekmēt (piemēram, jūru), un ir apveltīti ar stingru apņēmību nogaidīt, kamēr apstākļi mainīsies un ļaus atkal atgūt kontroli (atcerieties holandiešu cīņas abu pasaules karu laikā).

                                                       Dīns Fosters


reklāma

Jums nepieciešams autorizēties lai atstāt komentāru
@mollimail.com
registrācija