Kultūras pamatorientācija 3.daļa. Nīderlandes lietišķā etiķete.

Kultūras pamatorientācija 3.daļa. Nīderlandes lietišķā etiķete.

Nīderlandes lietišķā etiķete.

Īss ievads Nīderlandes un holandiešu tautas kultūrā. 

Īsa informācija par teritoriju. 

Kultūras pamatorientācija 1. daļa.

Kultūras pamatorientācija 2. daļa.

Sasveicināšanās un iepazīšanās.

Komunikācijas veidi.

Uzvedība sabiedriskās vietās. 

Apģērbs.

Ēšanas un dzeršanas etiķete 1. daļa. 

Ēšanas un dzeršanas etiķete 2. daļa.

Kā būt labam viesim vai namatēvam.

Biznesa kultūra.

3. Kā sabiedrībai vislabāk sazināties ar pārējo pasauli?

ŠAURA KONTEKSTA TIEŠIE VAI PLAŠA KONTEKSTA NETIEŠIE KOMUNIKATORI? Holandieši ir tieši, šaura konteksta komunikatori, kuru komunikācijas raksturīgas iezīmes ir lietišķums, vienkāršība un emociju trūkums. Šo iezīmju dēļ holandieši ir izpelnījušies sevišķi nerunīgu cilvēku slavu: viņi neizpauž informāciju, ja vien tā rīkoties neliek nepieciešamība.

 

ORIENTĀCIJA UZ PROCESU VAI REZULTĀTU? Kaut gan lēmumu pieņemšanas process un detaļas ir svarīgas, holandieši, tāpat kā angļi, pieņem lēmumus, pamatojoties uz precedentu un metodi, kas pagātnē izrādījusies veiksmīga. Šī pragmatiskā attieksme kombinācijā ar loģisko faktu nepieciešamību ir tāda pati kā amerikāņiem, kad viņi pieņem lēmumus un izmanto loģiskās domāšanas sistēmas.

FORMĀLA VAI NEFORMĀLA? Arī šajā aspektā holandieši apvieno veselīgu respektu pret noteiktām formalitātēm (parasti — dienesta stāvokli un vecumu, bet ne tik lielā mērā— dzimumu: holandiešu sievietes un vīrieši bauda ļoti lielu vienlīdzību) ar samērā lielu elastību vēl nebijušās situācijās.

                                                           Dīns Fosters


reklāma

Jums nepieciešams autorizēties lai atstāt komentāru
@mollimail.com
registrācija