Jānis Akuraters (1876-1937). Poēzija ir daiļliteratūras veids.

Jānis Akuraters (1876-1937). Poēzija ir daiļliteratūras veids.

Mīlestība

Tie sauca mīlēt, mīlēt!...
Un tempļos gāja lūgties svētības,
Un priesters runāja, bet lielais Gars
No viņiem vaigu vērsa –
Kā no ubagiem.
 
Mēs sveši, apsmieti un nicināti
Bez tempļa satikāmies.
Un, dzirdot mūsu mīlas dziesmu saldu,
Gars nāca pats
Un smaidot mūs kā dievus svētīja
 

Miesa un dvēsele

Kā zieds ar smaržu kopā vīts,
Ar tavu miesu dvēsle mana,
Kā saistīts mūžam kopā rīts
Ar saules gaišo mirdzēšanu.
 
Un likas man, Dievs lēmis tā,
Ja tava nāves stunda sistu,
Ar tavu miesu mūžībā
Tad mana dvēsle kopā krīstu.
 

Pavasara mirklis

Pavasara zeme dvašo,
Putni kliedz, un rudens lapām
Cauri, zaļus dzietus dzenot,
Laužas laime.
Laime, laime, jauna mīla...
Lāsmo vakars magoņacīm,
Un es tavu roku savā
Lieku viegli.
Pārplins mērs, vismīļa, puto,
Ziedi plaukst un mēness laukos
Veras tava dvēsle vaļa
Ziediem līdzi.
Aši, aši pasniedz roku.
Dzīvība kā dūja aiztiek,
Aiztiek sārtām rožu kājām
Baltā dūja.
Aši, aši mirklis aiziet,
Pavasara zeme dvašo,
Un es tavu roku savā
Lieku viegli.

Valdis Grēviņš ( 1895-1968 ). Dzejnieks.

Anšlavs Eglītis ( 1906 – 1993 ). Dzejnieks.

Eriks Ādamsons (1907 – 1946). Dzejnieks. 

Eduards Aivars (1956). Dzejnieks.  

Valdis Atāls (1950). Dzejnieks.    


reklāma

Jums nepieciešams autorizēties lai atstāt komentāru
@mollimail.com
registrācija