05-03-2016 - Diana Balahonova

Arvīds Skalbe (1922-2002). Poēzija ir daiļliteratūras veids.

Šis krasts ir tavs, un šis ir laikam – mans, Pie savas puses katram jāpieturas. Te – parādās pret vidu sārta bura Un uzplēš ūdeņus kā milzu spura.

Lasīt tālāk